Python Syntax

در بخش قبلی دیدیم که برنامه پایتون را میتوانیم مستقیما در CMD بنویسیم و اجرا کنیم.

python

دندانه گذاری "Indentation" در پایتون

در زبان های برنامه نویسی دیگر معمولا از دندانه گذاری برای بالا بردن خوانایی برنامه استفاده می‌کنند. اما در پایتون دندانه گذاری بسیار مهم است.

پایتون از دندانه گذاری برای مشخص کردن قسمت های مختلف یک کد استفاده می‌کند.

if 5 > 2:
  print("Five is greater than two!")

در صورتی که دندانه گذاری را رعایت نکنید پایتون به شما خطا خواهد داد.

if 5 > 2:
print("Five is greater than two!")

وارد کردن کامنت (توضیحات) در برنامه

در پایتون میتوانید کامنت ها (توضیحات) را با علامت # در شروع خط مشخص کنید. پایتون خط هایی که با این علامت شروع شوند اجرا نمیکند. کاربرد این ساختار جهت بالا بردن خوانایی برنامه و وارد کردن توضیحات برای قسمت های مختلف برنامه است.

 

#This is a comment.
print("Hello, World!")

همچنین میتوانید از توضیحات چند خطی استفاده کنید. برای این کار باید توضیحات را بین سه علامت کوتیشن قرار دهید.

 

"""This is a
multiline docstring."
""
print("Hello, World!")