Python PIP

PIP چیست؟

PIP وضیفه مدیریت پکیج ها و ماژول ها را به عهده دارد.

اگر از python3.4 یا جدیدتر استفاده می‌کنید، PIP به صورت پیشفرض نصب است.

اگر PIP نصب باشد با دستور زیر در CMD می‌توانید نسخه آن را ببینید.

pip version cmd

نصب پکیج با استفاده از PIP

دانلود پکیج ها با PIP بسیار آسان است.

CMD را باز کنید و PIP را برای دانلود پکیج ها فراخوانی کنید.

مثال: دانلود و نصب پکیج camelcase

pip install

 

استفاده از پکیج ها

طبق اموزش های قبلی می‌توانید با import کردن از پکیج مورد نظر استفاده کنید.

import camelcase

c = camelcase.CamelCase()

txt = "hello world"

print(c.hump(txt))

اگر می‌خواهید پکیج های بیشتری را ببینید به https://pypi.org مراجعه کنید.

با دستور unistall می‌توانید یک پکیج را حذف کنید

pip unistall

PIP از شما می‌پرسد که از حذف این پکیج اطمینان دارید یا خیر، اگر y را انتخاب کنید پکیج حذف می‌شود.

pip unistall2

با دستور list می‌توانید لیست همه پکیج های نصب شده روی سیستم خود را ببینید.

pip list