Python 2020
بدونه فیلترشکن وارد شوید تا ویدیو نمایش داده شود
بدونه فیلترشکن وارد شوید تا ویدیو نمایش داده شود

عبور از کاراکترهای ویژه ۲

این دوره رایگان هست اما شما میتونید حتی با خریدن یه فنجون قهوه منو خوشحال کنید

حمایت مالی
فصل اول: ورود به دنیای پایتون
فصل اول: ورود به دنیای پایتون
در این فصل پیشنیاز های ورود به دنیای پایتون رو فراهم میکنیم
در این فصل پیشنیاز های ورود به دنیای پایتون رو فراهم میکنیم
حمایت مالی
فصل دوم: کنترل اجرای برنامه ها
فصل دوم: کنترل اجرای برنامه ها
در این فصل به دستورات و قواعدی که برای کنترل اجرای برنامه ها مورد نیاز هستن می پردازیم
در این فصل به دستورات و قواعدی که برای کنترل اجرای برنامه ها مورد نیاز هستن می پردازیم
حمایت مالی
list() tuple() range() dict() :فصل سوم
list() tuple() range() :فصل سوم
در این فصل به دستورات و قواعدی که برای کنترل اجرای برنامه ها مورد نیاز هستن می پردازیم
در این فصل به دستورات و قواعدی که برای کنترل اجرای برنامه ها مورد نیاز هستن می پردازیم
حمایت مالی
برای دسترسی به منابع و کدها از لینک های زیر استفاده کنید