MongoDB Create Database

ایجاد پایگاه داده MongoDB

برای ایجاد پایگاه داده در MongoDB باید یک شیئ MongoClient ایجاد کنید و IP درست و نام پایگاه داده ای که می‌خواهید درست کنید را وارد کنید.

 

مثال: ایجاد پایگاه داده ای به نام “mydatabase

import pymongo

myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")

mydb = myclient["mydatabase"]

MongoDB قبل از این که پایگاه داده را ایجاد کند منتظر می‌ماند تا زمانی که یک collection یا (table) که حداقل حاوی یک record باشد دریافت کند.

بررسی وجود یک پایگاه داده

برای بررسی موجود بودن پایگاه داده می‌توانید تمام پایگاه های داده موجود روی سیستم خود را لیست کنید.

print(myclient.list_database_names())

یا می‌توانید یک پایگاه داده خاص را با اسم جستجو کنید.

dblist = myclient.list_database_names()
if "mydatabase" in dblist:
  print("The database exists.")