Python Modules

ماژول چیست؟

یک ماژول را می‌توان به عنوان یک کتابخانه (Library) از کد در نظر گرفت.

یک فایل شامل تعدادی تابع که شما می‌خواهید در برنامه خود استفاده کنید.

 

ایجاد یک ماژول

برای ایجاد یک ماژول تنها کافی است کد خود درون یک فایل با پسوند py. ذخیره کنید.

مثال: کد زیر را با نام mymodule.py ذخیره می‌کنیم.

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

 

استفاده از یک ماژول

حال با استفاده از دستور import می‌توانیم از ماژولی که ساخته ایم استفاده کنیم.

ماژول را import می‌کنیم و تابعی که درون آن بود را فراخوانی می‌کنیم.

import mymodule

mymodule.greeting("Jonathan")

نکته: وقتی از تابعی که درون یک ماژول است بخواهید استفاده کنید باید از گرامر زیر استفاده کنید.

module_name.function_name

 

متغییر ها در ماژول

همانطور که گفته شد یک ماژول می‌تواند شامل توابع باشد. در عین حال می‌تواند شامل هر متغییری یا شیئ باشد (List, Dictionary, Object,…)

کد زیر را با نام mymodule.py ذخیره می‌کنیم.

person1 = {
  "name": "John",
  "age": 36,
"country": "Norway"

}

مثال: ماژول مورد نظر را import می‌کنیم و به دیکشنری که درون آن نوشتیم دسترسی پیدا می‌کنیم.

import mymodule

a = mymodule.person1["age"]
print(a)

 

نام گذاری ماژول ها

می‌توانید هر نامی برای ماژول ها بگذارید فقط لازم است که با پسوند py. ذخیره شوند.

تغییر نام ماژول ها درون برنامه

اگر نام یک ماژول طولانی یا سخت است می‌توانید با استفاده از کلمه کلیدی as درون برنامه نام آن را تغییر دهید.

مثال: نام mymodule را به mx تغییر می‌دهیم.

import mymodule as mx

a = mx.person1["age"]
print(a)

 

ماژول های از پیش ساخته شده (Built-in)

تعدادی ماژول از پیش ساخته شده در پایتون وجود دارد که هرکجا به آن‌ها نیاز داشتید می‌توانید از آن ها استفاده کنید.

مثال: بیایید از ماژول platform استفاده کنیم.

import platform

x = platform.system()
print(x)

استفاده از تابع ()dir

با استفاده از تابع ()dir می‌توانید لیستی از تمام توابعی که درون یک ماژول وجود دارند را ببینید.

import platform

x = dir(platform)
print(x)

import کردن یک تابع خاص از یک ماژول

با استفاده از کلمه کلیدی from می‌توانید یک تابع خاص را از ماژول مورد نظر import کنید.

برنامه زیر که شامل یک تابع و یک دیکشنری است را با نام mymodule.py ذخیره کنید.

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

person1 = {
  "name": "John",
  "age": 36,
  "country": "Norway"
}

حالا دیکشنری person1 را از ماژول import می‌کنیم.

from mymodule import person1

print (person1["age"])